Trang chủ Bất động sản Bản Đồ Bản Đồ Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất Full

Bản Đồ Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất Full

0

Bản đồ Thừa Thiên Huế hay bản đồ hành chính các huyện, Thị xã, Thành phố tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế “còn được viết là Thừa Thiên – Huế” là một tỉnh ven biển nằm ở cực nam của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam VNDay sẽ giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới và địa hình thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

I. Thông Tin Tổng Quan về Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên đơn vị:Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Khu Vực:Bắc Trung Bộ
Tỉnh lỵ:Thành phố Huế
Phân chia hành chính:1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
Trụ sở UBND:16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Diện tích:5.048,2 km²
Dân số:1.133.700 người
Mật độ dân số:231 người/km²
Biển số xe:75
Mã vùng điện thoại:234
Website:thuathienhue.gov.vn
Logo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Bản đồ tỉnh Thừa Thiên Huế Mới Nhất

II. Bản đồ Hành chính Tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm có 1 thành phố và 2 thị xã, 6 huyện với 145 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 98 xã, 39 phường, 8 thị trấn.

Thông Tin Về Danh sách đơn vị hành chính trên bản đồ Thừa Thiên Huế : Thành phố Huế, thị xã Hương HanNang Thủy, thị xã Hương Trà, Huyen A Lưới, Huyen Nam Đông, H Phong Điền, H Phú Lộc, H Phú Vang, H Quảng Điền.

Vị trí địa lý Tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Phía đông giáp ranh biển Đông

+ Phía tây giáp ranh tỉnh Saravane thuộc Lào và giáp ranh tỉnh Quảng Trị

+ Phía nam giáp ranh tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và giáp ranh tỉnh Sekong thuộc Lào

+ Phía bắc giáp ranh tỉnh Quảng Trị và biển Đông.

III. Bản Đồ Giao Thông Tỉnh Thừa Thiên Huế

IV. Bản Đồ Hành chính các Huyện, Thị xã và TP Huê

4.1 Bản Đồ Hành chính Thành Phố Huế

Bản Đồ Thành phố Huế gồm có 36 đơn vị hành chính và 29 phường: phường An Cựu, phường An Đông, phường An Hòa, phường An Tây, phường Đông Ba, phường Gia Hội, phường Hương An, phường Hương Hồ, phường Hương Long, phường Hương Sơ, phường Hương Vinh, phường Kim Long, phường Phú Hậu, phường Phú Hội, phường Phú Nhuận, phường Phú Thượng, phường Phước Vĩnh, phường Phường Đúc, phường Tây Lộc, phường Thuận An, phường Thuận Hòa, phường Thuận Lộc, phường Thủy Biều, phường Thủy Vân, phường Thủy Xuân, phường Trường An, phường Vĩnh Ninh, phường Vỹ Dạ, phường Xuân Phú và 7 xã: xã Hải Dương,xã Hương Phong, xã Hương Thọ, xã Phú Dương,xã Phú Mậu, xã Phú Thanh, xã Thủy Bằng.

Vị trí địa lý Thành phố Huế:

+ Phía đông giáp ranh thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang

+ Phía tây giáp ranh thị xã Hương Trà

+ Phía nam giáp ranh thị xã Hương Thủy

+ Phía bắc giáp ranh huyện Quảng Điền và biển Đông.

4.2 Bản đồ hành chính thị xã Hương Thủy

Bản Đồ Thị xã Hương Thuỷ được phân làm 10 đơn vị hành chính, bao gồm 5 phường: phường Phú Bài, phường Thủy Châu, phường Thủy Dương, phường Thủy Lương, phường Thủy Phương và 5 xã: xã Dương Hoà, xã Phú Sơn, xã Thủy Phù, xã Thủy Tân, xã Thủy Thanh.

Vị trí địa lý Thị Xã Hương Thủy:

+ Phía đông giáp ranh huyện Phú Lộc

+ Phía tây giáp ranh thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện A Lưới

+ Phía nam giáp ranh huyện Nam Đông

+ Phía bắc giáp ranh huyện Phú Vang.

4.3 Bản đồ hành chính thị xã Hương Trà

Bản Đồ Thị xã Hương Trà gồm có 9 đơn vị hành chính và 5 phường: phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ và 4 xã: xã Bình Thành, xã Bình Tiến,xã Hương Bình, xã Hương Toàn.

Vị trí địa lý Thị Xã Hương Trà:

+ Phía đông giáp ranh thành phố Huế

+ Phía tây giáp ranh huyện Phong Điền với ranh giới là sông Bồ

+ Phía nam giáp ranh thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới

+ Phía bắc giáp ranh huyện Quảng Điền với ranh giới là sông Bồ.

4.4 Bản đồ hành chính huyện A Lưới

Bản Đồ Huyện A Lưới được phân làm 18 đơn vị hành chính, gồm có 01 thị trấn A Lưới và 17 xã: xã A Ngo, xã A Roàng, xã Đông Sơn, xã Hồng Bắc, xã Hồng Hạ,xã Hồng Kim,xã Hồng Thái,xã Hồng Thượng,xã Hồng Thủy, xã Hồng Vân,xã Hương Nguyên,x Hương Phong,xã Lâm Đớt,x Phú Vinh, xã Quảng Nhâm, x Sơn Thủy, xã Trung Sơn.

Vị trí địa lý Huyện A Lưới:

+ Phía bắc giáp ranh huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị và huyện Phong Điền

+ Phía nam giáp ranh huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

+ Phía đông giáp ranh huyện Nam Đông và các thị xã Hương Trà, Hương Thủy

+ Phía tây giáp ranh nước CHDCND Lào.

4.5 Bản đồ hành chính huyện Nam Đông

Bản Đồ Huyện Nam Đông gồm có 10 đơn vị hành chính và 01 thị trấn Khe Tre 9 xã: xã Hương Hữu, x Hương Lộc, x Hương Phú, x Hương Sơn, x Hương Xuân, x Thượng Lộ, x Thượng Long, x Thượng Nhật, x Thượng Quảng.

Vị trí địa lý Huyện Đông Nam:

+ Phía đông giáp ranh huyện Phú Lộc và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

+ Phía tây giáp ranh huyện A Lưới

+ Phía nam giáp ranh huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

+ Phía bắc giáp ranh thị xã Hương Thủy.

4.6 Bản đồ hành chính huyện Phong Điền

Bản Đồ Huyện Phong Điền gồm có 16 đơn vị hành chính và 01 thị trấn Phong Điền 15 xã: xã Điền Hải, x Điền Hòa,x Điền Hương, xã Điền Lộc, x Điền Môn,xã Phong An, xã Phong Bình, xã Phong Chương, xã Phong Hải,xã Phong Hiền, xã Phong Hòa, xã Phong Mỹ, xã Phong Sơn, xã Phong Thu, xã Phong Xuân.

Vị trí địa lý Huyện Phong Điền:

Phía đông giáp ranh huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà

+ Phía nam giáp ranh huyện A Lưới

+ Phía tây giáp ranh huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị

+ Phía tây bắc giáp ranh huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

+ Phía bắc giáp ranh Biển Đông.

4.7 Bản đồ hành chính huyện Phú Lộc

Bản Đồ Huyện Phú Lộc gồm có 17 đơn vị hành chính và 02 thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô và có 15 xã: xã Giang Hải, xã Lộc An, xã Lộc Bình, xã Lộc Bổn, xã Lộc Điền, xã Lộc Hòa, xã Lộc Sơn, xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến, xã Lộc Trì,xã Lộc Vĩnh,xã Vinh Hiền,xã Vinh Hưng, xã Vinh Mỹ, Xuân Lộc.

Vị trí địa lý Huyện Phú Lộc:

+ Phía đông giáp ranh Biển Đông

+ Phía tây giáp ranh thị xã Hương Thủy

+ Phía nam giáp ranh quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và huyện Nam Đông

+ Phía bắc giáp ranh huyện Phú Vang.

4.8 Bản đồ hành chính huyện Phú Vang

Bản Đồ Huyện Phú Vang gồm có 14 đơn vị hành chính và 01 thị trấn Phú Đa và có 13 xã: xã Phú An, xã Phú Diên, xã Phú Gia, Phú Hải, xã Phú Hồ, xã Phú Lương, Phú Mỹ, xã Phú Thuận, xã Phú Xuân, xã Vinh An, xã Vinh Hà,xã Vinh Thanh, Vinh Xuân.

Vị trí địa lý Huyện Phú :

+ Phía đông giáp ranh huyện Phú Lộc và biển Đông

+ Phía tây giáp ranh thành phố Huế và thị xã Hương Thủy

+ Phía nam giáp ranh thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc

+ Phía bắc giáp ranh biển Đông.

4.9 Bản đồ hành chính huyện Quảng Điền

Bản Đồ Huyện Quảng Điền gồm có 11 đơn vị hành chính và 01 thị trấn Sịa và có 10 xã: Quảng An, xã Quảng Công, xã Quảng Lợi, xã Quảng Ngạn, xã Quảng Phú, Quảng Phước, xã Quảng Thái, xã Quảng Thành, xã Quảng Thọ, Quảng Vinh.

Vị trí địa lý Huyện Quảng Điền:

+ Phía đông giáp ranh thành phố Huế

+ Phía tây giáp ranh huyện Phong Điền

+ Phía nam giáp ranh thị xã Hương Trà

+ Phía bắc giáp ranh huyện Phong Điền và Biển Đông.

V. Bản đồ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

VI. Bản Đồ Google Map Tỉnh Thừa Thiên Huế

5/5 - (5 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây