Trang chủ Tài chính Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối...

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022

607
0

Theo thông tin của bộ kế hoạch và đầu tư  về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2022, ước thanh toán đến ngày 30 tháng 06 năm 2022 là 151.046,65 tỷ đồng, đạt 27,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ kế hoạch và đầu tư vừa có thông báo về bối cảnh phân bố, chi tiền vốn nhà nước nhà nước 2 quý đầu năm 2022 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022.

Ước chi tới 30/6/2022 là 151. 046, 65 tỷ đồng, đạt 27, 86% lộ trình

Theo thông tin, tổng lộ trình góp vốn nsnn năm 2022 được quốc hội lựa chọn tại nghị quyết số 34/2021/qh15 ngày 13/11/2021 về dự toán kinh phí nhà nước ( nsnn ) năm 2022 và số 40/2021/qh15 ngày 13/11/2021 về phân bố ngân sách quốc gia ( nstw ) năm 2022 là 526. 105, 895 tỷ đồng, trong đó vốn nstw là 222. 000 tỷ đồng, vốn nhà nước vùng đất ( nsđp ) là 304. 105, 895 tỷ đồng . Nếu tính cả 16. 000 tỷ đồng vốn kế hoạch mục đích đất nước ( ctmtqg ) chuyển nguồn kể từ năm 2021 sang năm 2022, tổng lộ trình góp vốn nsnn năm 2022 là 542. 105, 895 tỷ đồng .

Về bối cảnh phân bố chiến lược góp vốn nsnn năm 2022 của các bộ , đơn vị trung ương và vùng đất, tính tới ngày 28/6/2022, tổng số vốn các bộ , đơn vị trung ương và vùng đất đã có lựa chọn giao cụ thể cho các quy mô đầu tư đủ thủ tục bỏ ra, đáp ứng được điều kiện chi tiền trong năm 2022 là 485. 924, 036 tỷ đồng, đạt 93, 8% số vốn thủ tướng giao đầu năm.

Về bối cảnh chi tiền vốn bỏ ra nguồn nsnn 6 năm tháng 2022, ước chi tới ngày 30/6/2022 là 151. 046, 65 tỷ đồng, đạt 27, 86% lộ trình thủ tướng giao. Nếu không tính 24. 000 tỷ đồng vốn lộ trình bỏ ra của 03 ctmtqg vừa được thủ tướng giao vào cuối tháng năm/2022 thì ước tỉ lệ chi tiền đến hết tháng 6/2022 đạt 29, 15% chiến lược thủ tướng giao đầu năm.

Về bối cảnh thi hành 03 ctmtqg, nền tảng nghị quyết số 517/nq-ubtvqh ngày 22/5 / 2022 của ủy ban thường vụ quốc hội , thủ tướng đã giao chiến lược vốn đầu tư phát triển nguồn nstw khoảng thời gian 2021-2025 cho các khu vực là 92. 057, 861 tỷ đồng ; còn lại 7. 942, 139 tỷ đồng chưa đáp ứng được điều kiện giao chiến lược.

Có 11 vùng đất thông báo làm xong giao chiến lược vốn đầu tư phát triển nsnn thời kỳ 2021-2025 và dự toán nsnn năm 2022 ( giao 100% lộ trình vốn nstw ) ; 03 vùng đất kể lại đã trình hội đồng nhân dân, dự định hội đồng nhân dân phê duyệt nghị quyết trước ngày 01/7/2022 ; 15 vùng đất thông báo đang trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh giải pháp phân bố sẽ thi hành việc phân bố, giao kể từ khi có nghị quyết của hội đồng nhân dân ; các khu vực còn lại chưa biết được thông tin thông báo.

Lí do phân bố, chi tiền chậm gồm lý do hiện hữu từ xưa đến ngày nay chưa được cải thiện hoàn toàn và cả lý do mới nảy sinh, nguyên nhiên chất liệu chông gai, thị trường nguyên nhiên chất liệu tăng , thị trường lao động bị khan hiếm sau dịch. Mỗi một bộ , đơn vị trung ương, vùng đất, quy mô đầu tư chi tiền chậm đều tác động đến tỉ lệ chi tiền chung của toàn quốc. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành phải phát huy nghĩa vụ ngoài ra trong lĩnh vực kiểm soát, dùng hữu hiệu vốn bỏ ra công.

Phân công rõ thành viên đảm đương từng quy mô đầu tư, hệ quả chi tiền làm cơ sở nhận định mức hoàn tất nhiệm vụ.

để có các giải pháp tiến hành trong nửa cuối năm nhằm thôi thúc chi tiền vốn bỏ ra công, bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị các bộ , đơn vị trung ương và vùng đất phân công rõ thành viên bộ và thành viên vùng đất đảm đương từng quy mô đầu tư ; gởi kể lại phân công đến bộ nội vụ để làm nền tảng định giá kết quả thi đua cuối năm ; thành quả chi tiền của từng quy mô đầu tư làm cơ sở để định giá độ hoàn tất công việc được giao được giao.

Làm nổi bật vai trò, trách nhiệm lãnh đạo bộ , đơn vị trung ương và vùng đất trong cầm đầu, tổ chức thi hành việc chi tiền vốn bỏ ra công. Người cầm đầu các bộ , đơn vị trung ương và vùng đất phải không qua khâu trung gian lãnh đạo tháo dỡ chông gai, bất cập có liên quan đến đất đai, tài nguyên ; kiểm tra, hoàn tất các nền tảng giải pháp, chính sách pháp luật về bỏ ra công, đất đai, tạo nên và pháp luật có liên can theo hướng phân cấp, giản lược thủ tục ; kiểm tra điều chuyển chiến lược góp vốn giữa các quy mô đầu tư chậm chi tiền sang quy mô đầu tư có nhịp độ chi tiền tốt … ; nhận trách nhiệm giải trình về sự việc chi tiền và hữu hiệu bỏ ra ; đẩy mạnh công việc thanh tra , điều tra, buộc chặt kỷ cương, xỷ lý nghiêm các sai phạm.

Trong tương lai, các bộ , đơn vị trung ương và vùng đất theo vai trò, công việc phải làm được phân công không ngừng kiểm tra, kiện toàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền thay đổi quy định pháp luật , nền tảng giải pháp, phương án, thủ tục hành chính có liên quan đến việc đầu tư công.

Tổng Hợp Bởi VNDay.net

4.8/5 - (6 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây