Trang chủ Bất động sản Những điều người dân cần biết “Quy hoạch treo là gì?, Dự...

Những điều người dân cần biết “Quy hoạch treo là gì?, Dự án treo là gì?”

0

Nói đến đất đai nằm trong quy hoạch lộ giới để nâng cấp và phát triển đô thị hiện đại trong diện  “Quy hoạch treo, dự án treo ” là vấn đề phổ biến tại nhiều địa phương, sau khi có quy hoạch nhưng do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thu hồi, chưa thu hồi đất để thực hiện dự án trong một khoảng thời gian dài khiến cuộc sống nhiều người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Quy hoạch treo là gì ?

Quy hoạch treo hay gọi chính xác là quy hoạch sử dụng đất treo là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau, đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch thì gọi là quy hoạch treo.

Quy hoạch treo là sau khoảng thời 03 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà: Không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên thì được gọi là đất quy hoạch treo.

Căn cứ vào loại quy hoạch hoặc nội dung về sử dụng đất thì đất quy hoạch thuộc diện treo được phân chia thành các loại sau:

  • Quy hoạch về phát triển kinh tế và xã hội.
  • Quy hoạch về xây dựng điểm dân cư ở nông thôn.
  • Quy hoạch về sử dụng đất.
  • Quy hoạch chi tiết về xây dựng đô thị.
  • Quy hoạch chung về xây dựng đô thị.
  • Quy hoạch ngành: y tế, du lịch, thương mại, thể thao, công nghiệp, nông nghiệp,…
  • Quy hoạch về giao thông và thuỷ lợi.

Dự án treo là gì ?

Dự án treo là những dự án chỉ thực hiện một cách qua loa không có cụ thể,  gây ra tình trạng tình trạng chậm tiến độ trong khoảng thời gian dài…

Dự án lớn, Dự  nhỏ chính là cách cụ thể hóa những kế hoạch để thực hiện các quy hoạch sử dụng đất đã duyệt. Nhưng khi các dự án đã được giao đất trong kế hoạch quy hoạch mà triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thì các dự án đó được gọi là “dự án treo”. ( nên có nhiều dự án bỏ hoang rất nhiều năm )

Quy định về bồi thường dự án treo

Đối với việc đền bù, bồi thường thiệt hại cho công trình, nhà ở,… phụ thuộc thời điểm tồn tại và xây dựng công trình hoặc nhà ở đó trên đất quy hoạch, cụ thể có 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: nếu lỡ xây dựng công trình xong mà dính quy hoạch.

Theo quy định thì tài sản được xây dựng trên đất được quy hoạch nhưng chưa được công bố về quy hoạch hay có kế hoạch về sử dụng đất của huyện hàng năm, khi Nhà nước có quyết định về thu hồi đất và có kế hoạch sử dụng thì người sử dụng đất đó sẽ được bồi thường.

  • Trường hợp 2: đối với tài sản ở trên đất được quy hoạch đã có công bố, cũng như có kế hoạch về việc sử dụng đất của huyện hàng năm thì khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ không bồi thường

Còn với thực trạng quy hoạch và dự án treo kéo dài trong nhiều năm khiến người dân chịu nhiều thiệt hại hiện vẫn chưa có những quy định bồi thường, đền bù.

Đất nằm trong quy hoạch treo có được cấp sổ ?

Theo Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ sung 2019 quy định, trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố hủy bỏ thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất.

Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, trong trường hợp đã nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì phần diện tích nằm trong quy hoạch đó sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Do vậy, đối với đất dính quy hoạch treo thì chỉ có thể làm sổ đỏ nếu có công bố hủy bỏ thu hồi đất. Khi đó, người sử dụng đất mới có thể làm thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp dự án treo không được công bố hủy bỏ thì người sử dụng đất có quyền sử dụng hạn chế theo quy định tại Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai sửa đổi.

Quy định về xây dựng trên đất có quy hoạch treo

Ngày 1.1.2021, quy định trên được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

Với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, sửa chữa.

Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Đánh giá post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây