Trang chủ Bất động sản Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống...

Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống đến năm 2045

0
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống đến năm 2045, với phạm vi ranh giới quy hoạch bao gồm 29 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn và 28 xã).

Theo đó, dân số hiện trạng toàn huyện Nông Cống là 183.771 người; mật độ dân số: 644 người/km2; dân số đô thị khoảng 13.777 người.  

Hiện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện là 285,11 km2 (28.511,46 ha), hiện trạng đất xây dựng khoảng 7.266 ha (chiếm 25,4% tổng diện tích tự nhiên).

Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 9.360 ha (chiếm 32,8 % tổng diện tích tự nhiên), đến năm 2045 khoảng 10.300 ha (chiếm 36% tổng diện tích tự nhiên).

Về tính chất, chức năng, huyện Nông Cống là vùng sản xuất nông nghiệp ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, cung cấp nguồn nông nghiệp sạch trong và ngoài tỉnh (hỗ trợ phát triển công nghiệp), trọng điểm là TP. Thanh Hóa và Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng thời, cũng là đầu mối giao thông quan trọng, vùng chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng miền núi (Như Thanh, Như Xuân) qua nút giao Vạn Thiện và quốc lộ 45, khớp nối không gian kinh tế giữa hai cực tăng trưởng Khu kinh tế Nghi Sơn với Lam Sơn – Sao Vàng, qua hành lang kinh tế Sao Vàng – Nghi Sơn.

Theo định hướng bảo vệ môi trường, vùng huyện Nông Cống sẽ quy hoạch phát triển và mở rộng các đô thị trong vùng gồm các đô thị:

  • Thị trấn Nông Cống;
  • Đô thị Cầu Quan;
  • Đô thị Trường Sơn;
  • Đô thị Yên Mỹ;
  • Đô thị Trầu,….

Đối với các khu công nghiệp trong vùng, tính toán kỹ các giải pháp thoát nước cho mỗi khu và xây dựng hệ thống thoát riêng đối với nước thải và nước mưa. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải riêng cho mỗi đô thị, khu, cụm công nghiệp, nhằm hạn chế sự xâm nhập các nguồn nước ô nhiễm vào nguồn nước mặt.

Nước thải công nghiệp: từng bước áp dụng các công nghệ phù hợp với mỗi ngành công nghiệp, mỗi ngành công nghiệp đều có hệ thống xử lý riêng và chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt TCVN 5945-2005

Về tổ chức thực hiện, UBND huyện Nông Cống có trách nhiệm phối hợp lưu trữ theo quy định. Tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch được duyệt trong thời gian 15 kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt. Bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch cho địa phương, các đơn vị liên quan làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, thực hiện đầu tư quỹ đất theo quy hoạch được duyệt.

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch nông thôn. Lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng các cơ chế chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Báo TN&MT ( duan24h.net )

Đánh giá post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây